Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

biplogo

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

czwartek, 22 sierpień 2019

Ilość odsłon

Dzisiaj 1

Wczoraj 4

Tydzień 28

Miesiąc 487

Razem 23455

ZEBRANIA DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W NĘTNIE

 

Dnia 22.05.2018r. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nętnie   odbyły się zebrania dla rodziców   prowadzone przez pracowników PPP.

Pierwszym było   spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych, tematem była „ Gotowość szkolna”

            Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego , bardzo ważnego etapu w życiu, a udany początek szkoły odgrywa istotną role w przebiegu kariery szkolnej każdego ucznia.

Sukcesy szkolne dziecka zależą od stopnia jego dojrzałości psychofizycznej i przygotowania przedszkolnego w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej. Pamiętać należy, że tempo rozwoju każdego dziecka jest inne, a gotowość do podjęcia roli ucznia nie świadczy wiek dziecka, lecz osiągnięcie odpowiedniego poziomu ogólnego rozwoju.  

Do podstawowych sfer rozwojowych, których stopień dojrzałości traktowany jest jako kryterium osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej, zaliczamy: sferę fizyczną, sferę intelektualną, sferę emocjonalno-społeczną a także stan mowy. Dojrzałość tych obszarów decyduje o gotowości do nauki czytania, pisania oraz nauki matematyki.

Dziecko osiągnęło swoją gotowość szkolną, gdy we wszystkich zakresach rozwoju rozwija się prawidłowo i harmonijnie.  

Rodzicom kl. I- VII zaproponowałam temat, myślę że ciągle aktualny a mianowicie ‘’Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka”

            Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko rozwojowe dzięki możliwości otoczenia go indywidualną opieką i zaspokajania jego potrzeb. Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój i kształtowanie osobowości dziecka jest ściśle związany
z postawami, czyli układem stosunków między rodzicami a ich dzieckiem. Ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest właściwa postawa rodzicielska. Oczywiście podlega zmianom w miarę dorastania dziecka. Jeżeli rodzice wraz z rozwojem dziecka nie przyjmują odpowiedniej postawy, właściwej dla danego okresu, prowadzi to do sytuacji konfliktowych. Właściwe postawy rodziców sprzyjają kształtowaniu się pożądanych zachowań u dzieci.

Postawa rodzicielska to względnie trwały sposób odniesienia emocjonalnego, uczuciowego, umysłowego i działaniowego wobec dziecka i jego rozwoju. Mówiąc inaczej, to sposób odnoszenia się do dziecka i postępowania z nim.Omówiono prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie i jaki mają wpływ na rozwój i osobowość dzieci. Zebrania z Rodzicami prowadziła pedagog- Zofia Lisowska.